Lennart Grebelius

Konceptkonst. I utställningen ”Marveled by Existence” undersöker bildkonstnär Lennart Grebelius vägskyltar som ett medium för att förmedla budskap. Dessa vardagliga objekt får ny innebörd när han inbjuder betraktaren att reflektera över sin egen existens och vår plats i universum.

På vernissagen samtalade konstnären och Joachim Berner –  Företagare, författade och fd chefredaktör på DN och Expressen.

Utställningen pågick:
21-24 mars. Vernissage torsdag 21 mars kl 18.00-20.30

Lennart Grebelius är verksam inom konst, affärsliv och filantropi. Med bas både i Göteborg och London har han varit en aktiv konstnär sedan början av 1980-talet. Genom sitt arbete utforskar han grundläggande aspekter av mänsklig existens, liksom de logiska och mätbara element som tid och matematik representerar.

I utställningen ”Marveled by Existence” undersöker Lennart Grebelius vägskyltar som ett medium för att förmedla budskap. Dessa vardagliga objekt får ny innebörd när han inbjuder betraktaren att reflektera över sin egen existens och vår plats i universum. Hans verk berör även betydelsefulla historiska och samhälleliga teman, såsom krig, slaveri och Förintelsen. En framträdande egenskap i Grebelius konstnärliga uttryck är hans användning av böcker som ett medium för att förmedla omfattande mängder information, vilket riktar uppmärksamheten inte bara mot innehållet utan även mot den fysiska designen. I verket ”One Trillion Digits of Pi” utforskas decimalutvecklingen av Pi i ett bibliotek med en miljon böcker. I verket ”One Billion Primes” studeras den oändliga serien av primtal i slumpmässig ordning. Förutom vägskyltar och bokverk arbetar Grebelius även med medier såsom video, neonskyltar och ljudinspelningar.

lennart@satila.net

Exempel på verk