Andreas La Chenardiere

“Skadat Gods”

Andreas La Chenardiere är utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm. Han har ett långt förflutet som skådespelare och arbetar även sedan 5 år tillbaka som lärare i bild. Andreas studerar samtidigt bildpedagogik vid Umeå universitet. Detta är hans första soloutställning av måleri i olja. Fyra av bilderna kommer att finnas som fine art-prints i en liten upplaga.

Utställningen pågick:
12 – 15 januari 2023

“I det myller av vaga minnesbilder som dyker upp när jag blundar framträder vissa med skarpare konturer. Fragment av miljöer, människor och föremål dröjer kvar en stund som om de vill berätta något. Ibland förstår jag vad, men oftast inte. I dessa fragment tar mina målningar avstamp.

I målandets stund är det intuitionen och kärleken till måleriet, inte motivets berättelse, som driver. Men, när jag tar ett steg tillbaka blir det tydligt att det vardagliga och mundana ofta brottas med längtan efter flykt och högre mening. Det tar oftast ett antal torra lager färg innan jag lägger ner penslarna. Spår av sökandet behålls medvetet och blir en viktig del av uttrycket.”