Stefanie Almqvist

Stefanie Almqvist, nyutexaminerad från Gerlesborgsskolan, visar bildkonst med inspiration från sagans värld, kitsch, natur och sexualitet.

Utställningen pågick:
25 augusti – 4 september 2022

Stefanie Almqvist

Stefanie Almqvist (f.1997) är verksam i Stockholm och utbildad vid Konstskolan Basis och Gerlesborgsskolan. Hon målar föreställande och tar gärna ut svängarna med både färg, format och motiv. Inspirationen till hennes konst kommer från sagans värld, kitsch, sexualitet och naturen. I sin konst bjuder hon in betraktaren till sin surrealistiska realistiska fantasivärld fylld av magiska väsen och intensiva färger.

stefanie.almqvist@gmail.com

Sociala medier @octopuzzyart